IMUN-EKON s.r.o.

Ekonomické agendy


Firma zajišťuje především tyto činnosti: Při své činnosti úzce spolupracujeme s daňovým poradcem (společník firmy) i auditorem. Provádění agend je jimi podrobně kontrolováno včetně převzetí záruk za vedení těchto agend. Daňový poradce zajišťuje přímé zpracování, příp. kontrolu námi zpracovaných daňových přiznání, dále zastupování našich klientů u správce daně a dalších orgánů.

Máme po řadu let stabilní klientelu, po zvýšení naší zpracovatelské kapacity jsme schopni v omezeném množství přijímat i novou klientelu. Našimi zákazníky jsou především výrobní firmy a provozovny služeb z Karlovarska a Sokolovska. Agendy zpracováváme převážně z průběžně dodávaných podkladů ve vlastní provozovně za pomocí vlastního software, zajišťujeme však i zpracování ekonomických agend přímo u klienta na jeho vlastním software (rozšíření této aktivity v nejbližším období nepředpokládáme - museli bychom přijmout dalšího zaměstnance).

Cena našich služeb vychází především z rozsahu prováděných služeb, počtu zpracovaných dokladů a složitosti problematiky. Vždy se jedná o smluvní cenu za vzájemně dohodnutých podmínek. Základním naším kritériem při stanovení ceny je pro klienta výhodná relace mezi jím zaplacenou cenou a námi poskytnutým rozsahem a kvalitou služeb, včetně poskytovaných záruk.