IMUN-EKON s.r.o.

O firmě


Firma IMUN-EKON s.r.o. vznikla v roce 2001 především jako firma zaměřená na poskytování komplexních služeb souvisejících s ekonomikou firem a jejich zachycení v příslušných agendách - účetnictví, daňová evidence, personální a mzdová evidence. Za svojí podstatnou přednost považujeme právě schopnost zajistit co nejucelenější pomoc svým klientům od poradenství v oblasti účetnictví, daní, obchodně-právní a pracovně-právní oblasti, přes vnitřní předpisy, zpracování podkladů pro úvěry a dotace atd.


Zatím vedlejší činností firmy byla tvorba software. Od samého počátku používáme vlastní software pro vedení ekonomických agend. Protože jsme v určitém období nebyli kapacitně schopni zajistit průběžnou obnovu celého software, vyzkoušeli jsme několik běžně používaných programů pro zpracování ekonomických agend, po dobu 2-3 let jsme část agend vedli pomocí externího software. Zjistili jsme, že produktivita práce na těchto softwarech je výrazně nižší, než kterou dosahujeme na vlastním software (toto nemusí být způsobeno nekvalitou tohoto software, ale hlavně tím, že je software určen velmi širokému okruhu uživatelů, a proto zpravidla mívá komplikovanější ovládání).
Z toho důvodu jsme radši dopracovali svůj software tak, aby vyhovoval našim potřebám a přestali jsme externí software pro vlastní vedení účetnictví, daňové evidence i mezd používat. Výjimku tvoří případy, kdy zpracováváme účetnictví v sídle klienta na jím používaném software. Kromě software pro vlastní potřebu jsme zpracovali pro své klienty i některé drobnější agendy podle jejich specifických potřeb za použití programů MS Excel a Access. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud nám tento vlastní software dlouhodobě vyhovuje, není důvodu, proč by neměl vyhovovat jiným uživatelům. Proto jsme dospěli k záměru dopracovat postupně software do podoby vhodné pro distribuci. Nabízet jej budeme na svých internetových stránkách podle toho, jak budeme schopni software dokončit.