IMUN-EKON s.r.o.

Jednoduchý ekonomický software

Hledáte jednoduchý ekonomický software?

Hledáte software s jednoduchým základním nastavením a intuitivním ovládáním?
Nechcete studovat sáhodlouhé příručky nebo absolvovat školení, abyste se naučili s programem pracovat?
Zdržuje Vás neustálé proklikávání položek, které vůbec nevyužíváte?
Nebaví Vás zadávat stále nové předkontace k novým účetním případům atd. atd.?

Pak jste na správné adrese!


Pro koho je náš software určen?

Náš software je určen pro malé a střední podnikatele a firmy, pro různé neziskové organizace (tělovýchovné jednoty, zájmová a jiná občanská sdružení) účtující v soustavě jednoduchého nebo podvojného účetnictví, dále také pro účetní firmy (dosavadní hlavní využití bylo právě v účetní firmě). Prostě pro takové osoby, firmy a organizace, které si chtějí zajišťovat agendy převážně vlastními silami, popř. pouze s využitím rad nebo pod dohledem nějaké odborné osoby - k tomu lze využít i našich služeb uvedených pod odkazem Speciální nabídky.

Program má jen jednoduché základní nastavení. K tomu doporučujeme seznámit se před prvním použitím s krátkým několikastránkovým manuálem, který je součástí instalace. Nastavení slouží především k zadání identifikačních údajů (adresa, telefony, bankovní účty apod.) a specifických potřeb uživatele (dokladové řady, forma variabilních symbolů vydaných faktur a jejich lhůt splatnosti atd.), a dále položky, které uživatel chce nebo nechce využívat (střediska, činnosti, zakázky, objednávky aj.) - ke zrychlení práce ==> aby nebyly proklepávány položky, které uživatel nepoužívá.

Efektivní pořizování dat je základním kritériem, na které jsme se při programování zaměřili. Software má intuitivní ovládání, ke každé položce, kterou je nutné vyplnit, je uvedena nápověda na stavovém řádku, takže stačí jen pozorně číst a bude vše bez problémů. K přechodu mezi jednotlivými políčky stačí klávesa ENTER nebo TAB, zdržovat se používáním myši skoro není nutné.

Nabízený software po zpracován za použití databázového nástroje MS Access 2007 (součást Microsoft Office 2007 Professional) - pracuje pod operačním systémem Windows XP a vyššími. Pokud nevlastníte tento produkt, nevadí, můžete si zdarma stáhnout runtime verzi programu zde a produkt bude plně funkční.

Co v programu nehledejte!

Není naším cílem být konkurencí rozsáhlým ekonomickým systémům, které jsou vyvíjeny týmy programátorů pro firmy s množstvím počítačů a rozvětvenou strukturou, ani systémům, které se snaží vyhovět požadavkům všech až nabobtnají tak, že jejich ovládání je stále komplikovanější. Přestože předpokládáme postupné uvedení řady aplikací od fakturace, daňové evidence, jednoduchého a podvojného účetnictví až po zpracování mezd, v nejbližší době neplánujeme např. síťovou, víceuživatelskou verzi programu apod. - pokud uživatelský zájem nastane, jistě dojde i k tomuto kroku.
Software obsahuje jen takový počet výstupů a sestav, pro které jsme našli využití při své běžné činnosti. To znamená, zpravidla jen základní výstupy. I když na druhé straně program obsahuje i některé výstupy vhodné pro ekonomické analýzy hospodaření, které některé systémy neobsahují - život ukázal jejich potřebu.

Na druhé straně se nebráníme programy podle možností přizpůsobit potřebám našich nových zákazníků - bude-li to v našich kapacitních možnostech a nebude-li to znamenat zásadní změny ve struktuře dat. Problémem nejsou další výstupy využívající existující data, ale s jiným tříděním, součtováním, filtrováním apod.

Jednotlivé agendy budou k distribuci uvolňovány postupně podle našich kapacitních možností, jakmile se nám podaří je převést do verze MS Access 2007 (sami dosud používáme starší verzi) a přizpůsobit je změněným právním předpisům platným od 1.1.2011.
Součástí zakoupených licencí je i update, resp. upgrade programu - úpravy, opravy, rozšíření, reakce na nové právní předpisy - v průběhu roku 2011.

Cena jednotlivých produktů je stanovená za jednouživatelskou verzi, resp. za software určený pro pořizování dat za jednoho uživatele (jedno IČO). Licence není limitována počtem počítačů, na kterých software poběží - je možno data kopírovat podle potřeby na různé počítače. Síťová verze produktu není zatím připravena. V případě dodávky pro více uživatelů (různá IČO) je možno dohodnout množstevní slevy, např. u účetních firem.

Způsob objednání a dodání

Placenou verzi si objednejte na naší e-mailové adrese uvedené v kontaktech. Doporučujeme si před tím stáhnout a vyzkoušet zkušební verzi konkrétní verze programu. Do objednávky uveďte svoje fakturační údaje (označení firmy, sídlo, IČO, příp. DIČ). Příslušný software Vám bude zaslán po úhradě naší faktury na Vaší e-mailovou adresu, z které byla objednávka odeslána, příp. na jinou e-mailovou adresu podle přání.