IMUN-EKON s.r.o.

Speciální nabídky


Převod dat ze stávajících programů

Abyste nemuseli pracně pořizovat nové číselníky produktů a firem, nabízíme provedení převodu dat ze stávajících programů a jejich případné přizpůsobení našemu formátu dat. Podmínkou je schopnost vyexportovat data do tvaru, který lze převést do formátu databáze (XLS, TXT apod.), případně přímo nějaký databázový formát.

Cena této služby je závislá na konkrétním formátu a struktuře dat, méně na jejich množství. Návrh ceny Vám zašleme po zaslání těchto dat - doporučujeme předem dohodnout, jaký formát by byl nejvhodnější, pokud stávající software umožňuje více formátů. Lze předpokládat cenu od 500 Kč.

Mimořádná sleva pro začínající podnikatele

Pro všechny začínající živnostníky, příp. jiné podnikatele, kteří zahájili činnost nejdříve v roce 2010 nabízíme slevu z ceny software ve výši 20 %. Požadavek slevy uveďte v objednávce.

Daňový poradce po telefonu

Pro všechny uživatele placených verzí našich programů nabízíme mimořádně cenově zvýhodněnou službu daňového poradce (autora software), a to telefonické konzultace běžných daňových, účetních či jiných podnikatelských otázek po dobu 1 roku (netýká se řešení složitých a komplikovanějších otázek jako mezinárodní zdanění apod.).
Své dotazy budete moci volat na určené telefonní číslo ve stanoveném čase (v průměru 12 hodin týdně) - přesné podmínky budou uvedeny v návrhu smlouvy.
Telefonické poradenství daňového poradce na dobu 1 roku je nabízeno za cenu 1.200 Kč bez DPH.

Zpracování daňových přiznání u poplatníků s paušálními výdaji

Pro všechny uživatele placených verzí našich programů nabízíme zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující paušální výdaje, popř. mající pouze příjmy ze závislé činnosti a ostatní příjmy podle § 10 za zvýhodněnou cenu 400 Kč bez DPH za jedno přiznání (cena neplatí pro poplatníky přecházející ze skutečných výdajů na paušální a obráceně). Podmínkou je předložení veškerých potřebných podkladů do konce února 2011. Pro ostatní uživatele placených verzí nabízíme slevu 20 % oproti obvyklé ceně zpracování daňového přiznání (cena závisí na konkrétních podmínkách a je dohodnuta individuálně).