IMUN-EKON s.r.o.

Fakturace


Softwary Fakturace jsou určeny pro uživatele, kteří si sami vystavují faktury, případně využijí i některé další agendy (došlé faktury, skladová evidence) s tím, že účetnictví nebo daňovou evidenci vede externí firma.

Fakturace neplátce DPH

Základní verze fakturace poskytovaná zdarma umožňuje vystavování faktur (popř. záloh, proforma faktur) v jedné dokladové řadě. Je možno zvolit buď verzi dodávky "zboží" (uvádí se množství a cena za jednotku) nebo verzi dodávky "služeb" (uvádí se jen celková cena za položku). Fakturované zboží nebo služby je možno zavést do číselníku produktů a z nich následně čerpat při vyplňování položek fakturace, použití číselníku však není podmínkou a je možno pořizovat položky i bez využití číselníku
(i v rámci jedné faktury). K faktuře je možno zároveň vytisknout ze stejných podkladů dodací list - dodací list může obsahovat i další položky, které nejsou fakturovány (evidenční položky, vratné obaly apod.).
Pro opakující se typy faktur je možno vytvořit šablony, které urychlí vystavování podobných faktur. Lze předdefinovat i texty uváděné v záhlaví a v zápatí faktury.
Na faktuře lze tisknout logo firmy a také razítko nebo podpis - jako obrázek ze souboru .JPG. Faktury možno tisknout také v německém a anglickém jazyce, lze používat i cizí měny.
Součástí programu je i jednoduchá evidence došlých faktur.
Pro zpříjemnění své práce je možno si na pozadí plochy aplikace nechat zobrazit své oblíbené obrázky (rodina, příroda, krásky, krasavci apod.) - při každém otevření se může objevit jiný obrázek.

Tato verze software je poskytována zdarma a je jí možno stáhnout zde. V případě přechodu na vyšší (placenou) verzi software (daňová evidence, účetnictví apod.), zůstanou zpracovaná data zachována.
Nezapomeňte, že software je funkční pouze pokud vlastníte MS Access 2007 (nebo 2010) nebo jste si již nainstalovali runtime verzi tohoto programu - možno i zde.

Fakturace neplátce DPH s evidencí příjmů

Je to shodná verze jako předchozí program, ale fakturace je rozšířena o možnost použití více dokladových řad s různými typy variabilních symbolů. Více dokladových řad je vhodné používat, pokud chcete rozlišit různé typy příjmů nebo vystavovat samostatné řady pro různé typy dokladů (faktury, zálohy, proforma faktury, samostatné dodací listy apod.).
Podstatnější je možnost sledování příjmů pro ty uživatele, kteří uplatňují výdaje v paušální výši. Zachycují se zde jednotlivé příjmy jako úhrady vystavených faktur nebo bez vazby na vystavené faktury. Příjmy je možné třídit podle jejich typů jednak podle paragrafů zákona daně z příjmů (§ 7 - příjmy z podnikání, § 9 - příjmy z pronájmu atd.), jednak podle procentních sazeb paušálních výdajů. Jedním z výstupů programu je i sestava, která slouží jako podklad pro sestavení daňového přiznání (pro jeho zpracování můžete využít i zvýhodněné nabídky naší firmy - viz Speciální nabídky.
Významným výstupem je i sledování uhrazených či neuhrazených faktur.

Cena této verze je stanovena na 400 Kč bez DPH. Objednávejte na naší e-mailové adrese.
Před nákupem doporučujeme stáhnout si zkušební verzi zde. Nezapomeňte na instalaci MS Access - viz výše.

Fakturace plátce DPH s evidencí příjmů

Jedná se o formálně podobnou verzi jako je Fakturace neplátce DPH s evidencí příjmů, avšak při respektování požadavků komplikovaného zákona o DPH. Počet vstupů a výstupů programu je v podstatě totožný, ale je uzpůsoben pro potřeby sledování DPH. Na tuto verzi programu může přejít i původní neplátce DPH, pokud se v průběhu období stane plátcem - doplatí pouze rozdíl v ceně a bude mu zaslána rozdílová verze programu.

Cena této verze je stanovena na 800 Kč bez DPH. Objednávejte na naší e-mailové adrese.
Před nákupem doporučujeme stáhnout si zkušební verzi zde. Nezapomeňte na instalaci MS Access - viz výše.

Fakturace plátce DPH s evidencí zásob

Z hlediska fakturace se jedná o shodnou verzi jako předchozí aplikace. Neobsahuje však evidenci příjmů (určena pro uživatele, kteří uplatňují paušální výdaje), ale naopak obsahuje evidenci zásob, tj. příjemky, výdejky, skladové karty). Evidence zásob je určena výhradně pro osoby vedoucí daňovou evidenci nebo pro osoby vedoucí účetnictví a používající metodu B evidence zásob (hodnota zásob je počítána metodou FIFO).
Program je určen pro ty klienty, kteří z důvodu vyšší operativnosti si zajišťují sami fakturaci a sledování stavu skladu, ale účetnictví nebo daňovou evidenci zajišťují externě.

Cena této verze je stanovena na 800 Kč bez DPH. Objednávejte na naší e-mailové adrese.
Před nákupem doporučujeme stáhnout si zkušební verzi zde. Nezapomeňte na instalaci MS Access - viz výše.